Program sympozjum

Czwartek 7 kwietnia 2016, sala A-1-06

12:00 Otwarcie
12:10 Krzysztof Sacha
  Kryształy Czasowe
12:45 Tomasz Romańczukiewicz
  Ujemne ciśnienie promieniowania w sprzężonym nieliniowym równaniu Schrödingera
13:20 Przerwa kawowa
13:40 Jakub Gizbert-Studnicki
  Nowe wyniki w modelu Kauzalnych Dynamicznych Triangulacji
14:15 Jakub Jankowski
  Dynamical instability vs. thermodynamic stability

Piątek 8 kwietnia 2016, sala A-1-06

15:00 Jakub Zakrzewski
  Wielociałowa lokalizacja
15:35 Jacek Bieroń
  Czy wszystkie stałe są zmienne?
16:10 Przerwa kawowa
16:30 Michał Piróg
  Relatywistyczne antywleczenie w dyskach akrecyjnych
17:05 Dagmara Sokołowska
  Dwie strony medalu - czyli kształcenie na kierunkach ścisłych