Program sympozjum

Piątek 15 maja 2015, sala A-1-06

15:00 Inauguracja
15:10 Dziekan WFAIS
15:20 Dyrektor IF
15:30 Marcin Wójcik
  Pomiary strumieni neutrin słonecznych w eksperymencie BOREXINO
16:00 Michał Ostrowski(OA)
  HESS i CTA - obserwacje kosmicznych akceleratorow czastek
16:30 Marek Stankiewicz
  Synchrotron SOLARIS
17:00 przerwa kawowa
17:30 Paweł Staszel
  Badanie przejść fazowych w układach femtoskopowych
18:00 Mariusz Mrózek
  Diamentowe centra barwne typu nitrogen vacancy
18:30 Franciszek Krok
  Wzrost struktur molekularnych z molekuł para-hexafenylu na jonowo modyfikowanych powierzchniach kryształów TiO2(110)

 

Sobota 16 maja 2015, sala A-1-06

9:00 Kamil Awsiuk
  Analiza powierzchni czynnych biosensorów tworzących laboratoria na układzie scalonym
9:30 Zenon Rajfur
  Nowe metody optyczne w badaniach procesów migracji komórkowej
10:00 Ewa Stępień
  Badania nad udziałem mikropęcherzyków pozakomórkowych w przekazywaniu informacji między komórkami - poszukiwanie nowych markerów w diagnostyce i terapii cukrzycy
10:30 Piotr Nowak
  Badania 1H-NMR kompleksów DNA/surfaktant pod kątem zastosowań optoelektronicznych
11:00 przerwa kawowa
11:30 Marcin Zieliński
  Badanie symetrii CPT antymaterią
12:00 Szymon Godlewski
  Nanoelektronika. Manipulacja atomami - w stronę nanoskopowych układów logicznych
12:30 Tomasz Kawalec
  Zimne atomy i bliskie pole optyczne