Program sympozjum

Piątek 21 kwietnia 2017, sala A-1-13

10:00 Otwarcie
10:05 Piotr Warchoł
  Co się dzieje w Garażu Złożoności?
10:30 Katarzyna Dziedzic-Kocurek
  Mikrospektroskopia w podczerwieni - co możemy zobaczyć?
10:55 Paweł Starowicz
  Struktura pasmowa kryształów badana metodą ARPES
11:20 Kawa (dyskusja bez wykładu)
11:30 Bartłomiej Dybiec
  Dynamika stochastyczna w jednodołkowych studniach potencjału
11:55 Rafał Abdank-Kozubski
  Symulacyjne modelowanie procesów dyfuzyjnych
12:20 Leszek Józefowski
  Układy plazmonowe - od pola dalekiego do bliskiego
12:45 Przerwa
13:15 Aleksandra Wrońska
  Wyzwania w terapii protonowej
13:40 Marek Rams
  Kwantowe wyżarzanie w łańcuchach spinowych z nieporządkiem
14:05 Banedykt R. Jany
  Mechanizm wzrostu niezwykłej i rzadkiej fazy złota Au hcp o strukturze heksagonalnej w procesie samoorganizacji
14:30 Maciej Majka
  Dyfuzja kolektywna: efektywne oddziaływania a szumy skorelowane przestrzennie
14:55 Zakończenie